Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023

W Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu na zaproszenie stowarzyszenia „Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle” odbyło się spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim. Spotkanie odbyło się w ramach uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rozmowę z prezesem IPN poprowadził Krzysztof Marcinkiewicz, wiceprezes stowarzyszenia. Głównym tematem spotkania było przedstawienie kolejnych planów Instytutu Pamięci Narodowej, mające na celu upamiętnienie żołnierzy walki niepodległościowej, szczególnie na terenie Śląska Opolskiego.

Karol Nawrocki odpowiadając na pytania zgromadzonych mieszkańców miasta, odniósł się m.in. do relacji polsko-ukraińskich i możliwości przeprowadzenia badań ekshumacyjnych na terenie Ukrainy. Otwartość ze strony Ukraińców pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość, a IPN nieustannie dąży do uzyskania takiej możliwości.

Innym ważnym wątkiem poruszonym przez mieszkańców przybyłych na spotkanie był trwający proces dekomunizacji. Prezes IPN podkreślił, że jego nadrzędnym celem jest usunięcie symboli z przestrzeni publicznej, które wychwalają systemy totalitarne oraz Armię Czerwoną.

Dr Karol Nawrocki nawiązał także do relacji polsko-niemieckich w kontekście rozliczenia się z krzywd zadanych polskiemu narodowi w okresie II wojny światowej. Świetnym przykładem pokazującym skalę wzbogacenia się Niemców na wyzysku innych narodów jest niedawno otwarta w Warszawie wystawa IPN „Gospodarka III Rzeszy”.

Na zakończenie wizyty dr prezes IPN podziękował przybyłym gościom, a także Stowarzyszeniu Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle za zaproszenie.

 • Od lewej: Krzysztof Marcinkiewicz, prezes IPN dr Karol Nawrocki oraz Marcin Marczak, z-ca dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Od lewej: Krzysztof Marcinkiewicz, prezes IPN dr Karol Nawrocki oraz Marcin Marczak, z-ca dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Dr Iwona Demczyszak, naczelnik Delegatury IPN w Opolu. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Dr Iwona Demczyszak, naczelnik Delegatury IPN w Opolu. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
 • Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
  Spotkanie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karolem Nawrockim – Kędzierzyn- Koźle, 2 marca 2023. Fot. Dominik Wojtkiewicz (IPN)
do góry