Nawigacja

Aktualności

III edycja Nagrody im. Grażyny Langowskiej

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2023 r.

  • Nagroda im. Grażyny Langowskie

Ogłaszamy nabór kandydatów do III edycji Nagrody im. Grażyny Langowskiej w kategorii przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej – zgłoszenia do Nagrody Regionalnej oraz do Nagrody Centrali IPN przyjmowane są drogą listowną lub elektroniczną na adres siedzib Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej oraz delegatur IPN właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia kandydata do Nagrody.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody Regionalnej oraz do Nagrody Centrali IPN przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r. Wręczenie Nagrody Centrali nastąpi w czerwcu 2023 r. podczas uroczystej gali w miejscu wskazanym przez IPN.

Więcej informacji w załączonym regulaminie.

O Nagrodzie im. Grażyny Langowskiej

Nagroda im. Grażyny Langowskiej – wybitnej nauczycielki, działaczki NSZZ „Solidarność”, posłanki na Sejm RP – została ustanowiona w 2021 r. przez trzy podmioty: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

  • Nauczyciel i wychowawca:
    - krzewiący postawy patriotyczne w młodym pokoleniu w Polsce i poza granicami kraju – fundator: Centrala IPN (Nagroda Centrali IPN)
    - regionalny, krzewiący postawy patriotyczne w młodym pokoleniu na terenie danego oddziału IPN – fundator: oddziały IPN/delegatury IPN (Nagroda Regionalna IPN)
  • Nauczyciel i wychowawca oraz instytucje, które działały w okresie pierwszej „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej
  • Nauczyciel i wychowawca oraz instytucje polonijne – fundator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Grażyna Langowska

Ur. 14 X 1946 w Rzeszotarach k. Warszawy, zm. 2 XI 2009 w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Humanistyczny (1970). Nauczycielka jęz. polskiego w olsztyńskich szkołach.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” pracowników oświaty; członek Prezydium MKZ w Olsztynie, w 1981 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, w VI i IX 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Prezydium ZR, rzecznik prasowy, delegat na I KZD. W IV 1981 uczestniczka Kongresu Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli.

25 XII 1981 aresztowana za sporządzenie 13 XII 1981 petycji kolportowanej w Olsztynie, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 2 II 1982 skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie na 1,5 roku więzienia, 16 III 1982 SN Izba Wojskowa uchylił wyrok, 3 VI 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie skazana na 9 mies. więzienia w zawieszeniu; zwolniona z pracy, przywrócona po roku. Kolporterka prasy podziemnej, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Tygodnika Mazowsze”, uczestniczka nieformalnych spotkań działaczy opozycji, obserwatorka procesów (m.in. w Elblągu: Władysława Kałudzińskiego, Andrzeja Bobera, w Olsztynie: Władysława Frasyniuka), przedstawicielka Komitetu Helsińskiego w Regionie. Od 1988 uczestniczka reaktywowania struktur związkowych. 25–28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989– 1991 posłanka RP z listy KO „S”, w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego; 1990–1996 woj. kurator oświaty, odwołana przez ministra Jerzego Wiatra. 1991–1997 w PC, nast. w PPChD; 1997–2001 posłanka RP z listy AWS, w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu.

Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Polecamy broszurę IPN poświęconą Grażynie Langowskiej

do góry