Nawigacja

Aktualności

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Związku Polaków w Niemczech – zgłoszenia do 22 września 2023 !

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego do wzięcia udziału w I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Związku Polaków w Niemczech.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Instytutem Śląskim, Patronat honorowy nad Konkursem obejmuje Uniwersytet Opolski, natomiast Patronat medialny TVP3 Opole. Celem Konkursu jest:

  • uświetnienie 100 rocznicy powołania Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech,
  • zaznajomienie uczniów z genezą, organizacją i funkcjonowaniem Związku Polaków w Niemczech,
  • przedstawienie sylwetek najaktywniejszych działaczy Związku Polaków w Niemczech,
  • ukazanie korelacji łączącej Związek Polaków w Niemczech z regionem Śląska Opolskiego,
  • zachęcenie do samodzielnego poznawania historii regionalnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy jego etap odbywa się w szkołach, do których uczęszczają zgłoszeni do Konkursu uczniowie. Jego termin ma miejsce 28 września.  Na tym poziomie uczestników obowiązuje  test pisemny składający się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. Obszarem tematycznym testu są m.in. następujące zagadnienia: geneza, organizacja, funkcjonowanie w życiu publicznym, zasięg, członkowie  Związku Polaków w Niemczech a także znaczenie jego istnienia. Ogłoszenie wyników I etapu planowane jest na 16 października, wtedy również podana zostanie informacja dotycząca miejsca organizacji II etapu - wojewódzkiego. Odbędzie się on 11 listopada i będzie miał charakter ustny. Zostaną do niego zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów z testu. Podczas decydującego etapu uczniowie odpowiedzą na 3 pytania wymagające nie tylko znajomości materiału tematycznego, ale także umiejętności budowania wypowiedzi, kreatywnego myślenia oraz skutecznej argumentacji. Będą oceniani według określonego klucza przez Komisję Konkursową. 11 listopada nastąpi również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zgłoszenia można wysyłać do 22 września br. Przyjmuje je Koordynator Konkursu Angelika Tokarska z Biura Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Opolu poprzez skrzynkę elektroniczną angelika.tokarska@ipn.gov.pl. Dodatkowe zapytania i informacje pod nr tel: 77 406 83 31.

do góry