Nawigacja

Aktualności

Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – Warszawa, 17 października 2023

Anna Alwast, Jacek Fastyn, Artur Szulc, Grzegorz Tymiński, Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie oraz Związek Polaków we Włoszech to laureaci nagrody IPN „Ambasador Polskiej Historii”. Nagrody w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczył dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Nagroda IPN Ambasador Polskiej Historii stanowi kontynuację przyznawanej w latach 2015–2022 nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla polskiego narodu.

Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego, których działalność jest zbieżna z ustawową działalnością Instytutu Pamięci Narodowej w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym poza granicami kraju, w tym w środowiskach diaspory polskiej wszystkich krajów świata z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje i osoby fizyczne dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie. 

 Taka jest polska historia, jest piękna i tragiczna, jest też chwilami okrutna, ale jednocześnie to, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tutaj pokazuje żywotność naszego narodu, naszego Państwa. Jesteśmy w stanie podnieść się z najtrudniejszych okresów i najtrudniejszych porażek. Chcemy, aby o tej pięknej polskiej historii mówić na świecie, aby znał ją świat. Zajmują się tym polskie placówki dyplomatyczne, ministerstwa, Instytut Pamięci Narodowej, ale myślę, że efekt tej działalności byłby dużo mniejszy, gdyby nie było takich osób jak Państwo, jak instytucje, które dziś zostaną .

– mówił podczas gali wręczenia nagrody zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

Wręczaniu medali towarzyszyło odczytanie krótkich biogramów laureatów oraz wzruszające słowa podziękowań ze strony osób uhonorowanych. W uroczystości wzięli udział m.in. minister Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podsekretarz stanu w Mnisterstwie Spraw Zagranicznych Jarosław Lindenberg, zastępca szefa Kancelarii Senatu RP Karolina Zioło-Pużuk, Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce Andreas von Beckerath, Ambasador Republiki Południowej Afryki, przedstawiciele ambasady Kanady w Polsce, instytucji nauki, kultury i duchowieństwa, wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski.

Laureaci

 1. Anna Alwast – nagroda post mortem
 2. Jacek Fastyn
 3. Artur Szulc
 4. Grzegorz Tymiński
 5. Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie
 6. Związek Polaków we Włoszech

Gala odbyła się 17 października 2023 roku, zapis uroczystości na kanale IPNtv.

https://www.youtube.com/watch?v=de8Oeqk_Pjs

 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. Jacek Fastyn – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. Jacek Fastyn – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. Grzegorz Tymiński – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Na zdj. Grzegorz Tymiński – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Nagrodę dla Związku Polaków we Włoszech odebrała Urszula Stefańska-Andreini – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii”. Nagrodę dla Związku Polaków we Włoszech odebrała Urszula Stefańska-Andreini – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
 • Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
  Gala wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Ambasador Polskiej Historii” – 17 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
do góry