Nawigacja

Kontakty

Naczelnik Delegatury IPN w Opolu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział we Wrocławiu
Delegatura w Opolu

ul. Piastowska 17, IV p., 45-081 Opole
sekretariat.opole@ipn.gov.pl

Naczelnik –  dr Iwona Demczyszak
iwona.demczyszak@ipn.gov.pl

tel. 77 453 84 78
fax 77 406 83 22

Sekretariat: Renata Wojciechowska

tel. 77 406 83 20
fax 77 406 83 22
renata.wojciechowska@ipn.gov.pl

Asystent prasowy: Dominik Wojtkiewicz

tel. + 48 539 025 930
dominik.wojtkiewicz@ipn.gov.pl 

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

71 326 76 04
71 326 76 05
71 326 76 06
71 326 76 24
71 326 76 25
71 326 76 65
71 326 76 72

W Delegaturze IPN w Opolu nie istnieje pion lustracyjny, jedynie w Oddziale IPN we Wrocławiu funkcjonuje Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN

do góry