Nawigacja

Aktualności

VII edycja Konkursu wiedzy o Armii Krajowa 1939-1945

Zarząd Opolskiego Okręgu i Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Opolu zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o Armii Krajowa 1939-1945

Przedmiotem Konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z Opolszczyzny. Uczestnikiem Konkursu może być jedna osoba fizyczna lub zespół uczniów z danej szkoły liczący do trzech osób.
Celami konkursu są m. in.:

  • – kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej;
  • – kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności
    do narodu i państwa.

Szczegółowe informacje o organizacji konkursu znajdują się w regulaminie.

do góry