Nawigacja

Książki – Opole

NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990. Tom II. Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju

  • NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990. Tom II. Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju
    NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990. Tom II. Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju

Zbigniew Bereszyński, NSZZ „Solidarność” i rewolucja solidarnościowa na Śląsku Opolskim 1980–1990. Tom II. Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju, Opole 2014, 688 s. 

Podstawowym celem niniejszej pracy jest pełne, w miarę możliwości, zaprezentowanie roli, jaką odegrał obszar Śląska Opolskiego w przełomowych wydarzeniach historycznych z lat 1980–1989. Największą uwagę poświęcono kwestiom związanym z działalnością prowadzoną pod szyldem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, najbardziej masowej i najsilniejszej organizacji społecznej o charakterze opozycyjnym wobec władz komunistycznych. Przedstawiono jednak również inne formy i przejawy szerokiego ruchu społecznego, rozwijającego się w mniej lub bardziej ścisłym związku z działalnością NSZZ „Solidarność”: solidarnościowe związki rolników indywidualnych i rzemieślników, opozycyjnie zorientowany ruch studencki, młodzieżowy i harcerski, polityczne formacje opozycyjne, a także ruch „odnowy” w szeregach PZPR. Sporo uwagi poświęcono także religijnym aspektom wydarzeń z lat 1980–1989 oraz roli odegranej wówczas przez Kościół katolicki. Opisano działania komunistycznego aparatu władzy wobec „Solidarności” i innych środowisk postrzeganych jako siły opozycyjne. Szczególną uwagę w tym zakresie zwrócono na działania komunistycznego aparatu represji. Nie pominięto również kwestii związanych z wewnętrzną sytuacją w łonie komunistycznego aparatu władzy.

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry