Nawigacja

Aktualności

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

Ideą przyświecającą organizacji Festiwalu jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów muzycznych oraz postaci ich twórców. Walkę z systemem komunistycznym prowadzono bowiem za pomocą różnych metod, w tym również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nurtem pieśni, śpiewane były przez środowiska skupione wokół opozycji – opowiadały o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski, stali się bardami opozycji. Do dziś w mediach brzmią też piosenki legendarnych już zespołów rockowych lat 80. XX w., które wśród wielu odbiorców mają status kultowych. Często w zawoalowany sposób walczyły one z cenzurą, używając metafor, ogólnych opisów, gry symboli i skojarzeń. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o pragnieniu wolności.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno amatorów tworzących w zaciszu domowym, jak i młodych artystów skupionych wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Na naszej scenie może wystąpić zarówno solista, jak i zespół. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, wybrany do zaprezentowania utwór oraz wymagania sprzętowe.

Organizatorami Festiwalu są Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Już od pierwszej edycji Festiwalu, która odbyła się w 2017 r., w projekcie biorą udział uczestnicy z terenu całego kraju. Od 2020 r. wydarzenie organizowane jest dwuetapowo: preeliminacje (przeprowadzane online, na podstawie przesłanych zgłoszeń, mające na celu wyłonienie finalistów) oraz finał (występ na scenie przed komisją konkursową). Pierwszy Festiwal odbył się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Uczestnicy drugiej edycji prezentowali się na scenie Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Od 2019 r. finał odbywa się na scenie Teatru Śląskiego – Scena w Malarni.

W 2023 r. zapraszamy do udziału w VII edycji Festiwalu Piosenki o Wolności.  

Celem konkursu, który odbywa w formie przeglądu muzycznego, jest: 

 • edukacja historyczna poprzez sztukę muzyczną,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • zachęcenie do refleksji nad treścią utworu poprzez pracę nad własną aranżacją,
 • rozwijanie wrażliwości oraz aktywności twórczej młodzieży.

Zadaniem uczestników jest wykonanie na scenie jednego, wybranego przez siebie utworu muzycznego artysty z polskiej sceny muzycznej, którego treść inspirowana jest najnowszą historią Polski po II wojnie światowej. Utwór wybrany przez uczestnika powinien był powstać po 1945 r. Wybrane utwory mogą pochodzić zarówno z repertuaru autorów związanych z nurtem opozycyjnym w okresie PRL, jak też wykonawców z lat 80. i pocz. 90. XX w. Podstawowym kryterium doboru powinno być przesłanie – wyrażone w piosence pragnienie wolności i niepodległości. W VII edycji Festiwalu komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na autorską interpretację wykonania. Gatunek muzyczny nie ma znaczenia.

Szczegółowy regulamin wraz z kartą zgłoszenia uczestnika oraz wymaganymi dokumentami znajduje się poniżej w zakładce do pobrania.

 • Zgłoszenia uczestników do preeliminacji do 15 marca 2023 r.
 • Ogłoszenie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu – 31 marca 2023 r.
 • Przesłuchania finałowe odbędą się 22 kwietnia 2023 r.  
 • Miejsce przeglądu: Teatr Śląski, Scena w Malarni, ul. Teatralna 2, Katowice

W przypadku ograniczeń związanych z panującą epidemią termin festiwalu może ulec przesunięciu. Organizatorzy nie przewidują realizacji wydarzenia online za pośrednictwem Internetu (nie dotyczy preeliminacji). Istnieje ryzyko, że w przypadku braku możliwości (ze względu na ograniczenia sanitarne panujące w danym momencie w kraju) zorganizowania przesłuchania finałowego na scenie Teatru Śląskiego – Scena w Malarni – wydarzenie zostanie zawieszone bądź odwołane.

Nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem laureatów czuwa komisja konkursowa, złożona z trzech osób. Skład komisji zostanie podany do 15 marca 2023 r.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło TVP 3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio eM, Gość Niedzielny, Dziennik Zachodni, naszemiasto.pl oraz netfan.pl – Internetowy Serwis Muzyczny.

 KONTAKT MAILOWY Z ORGANIZATORAMI: owolnosci@scwis.pl

koordynator IPN: Aleksandra Korol-Chudy, tel. 32 207 07 01

koordynator ŚCWiS: Karol Chwastek, tel. 32 601 21 08

 • VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności (plakat).
  VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności (plakat).
do góry