Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023

21 września w Ośrodek Kultury Góra Kalwaria odbyła się konferencja naukowa „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej”.

Celem konferencji było przedstawienie losów polskich żołnierzy formacji granicznych, pełniących służbę graniczną, na zachodnich i wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, którzy we wrześniu 1939 r. jako pierwsi stoczyli zacięty bój z agresorami niemieckim i sowieckim.

Ostatnim punktem konferencji było złożenie kwiatów pod tablicą byłych Koszar Centralnej Szkoły Straży Granicznej II RP. Kwiaty składali: dr Konrad Graczyk, z-ca dyrektora Biura Badań Historycznych IPN oraz delegacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Jednym z organizatorów wydarzenia była Delegatura IPN w Opolu, a podczas konferencji wystąpił nasz pracownik dr Ksawery Jasiak, który wygłosił referat pt. „Polegli na straży granic. 1 września 1939 r. na przykładzie kadry Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej z Placówki „Prosna”.

Wśród uczestników byli m.in.: z-ca burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej oraz poszczególne delegacje Straży Granicznej: Nadwiślańskiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału.

Obradom przysłuchiwała się również młodzież z Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Wydarzenie patronatem honorowym objął Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Konferencja naukowa „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” została zorganizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1944/45”, którego koordynatorem jest dr Konrad Graczyk, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych IPN.

 

                                                                                                         

 

 

 • Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Konferencja naukowa: „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej” – Góra Kalwaria, 21 września 2023. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Przemawia dr Antoni Krzysztof Sobczak, obok dr Konrad Graczyk, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Przemawia dr Antoni Krzysztof Sobczak, obok dr Konrad Graczyk, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Miłosz Filipowiak. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Miłosz Filipowiak. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Prof. Michał Polak. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Prof. Michał Polak. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Mjr SG Artur Ochał. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Mjr SG Artur Ochał. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Prof. Bogusław Polak. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Prof. Bogusław Polak. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Marek Fijałkowski z Muzeum Okręgowego w Pile. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Marek Fijałkowski z Muzeum Okręgowego w Pile. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Kapitan SG dr Mariusz Urban. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Kapitan SG dr Mariusz Urban. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Złożenie kwiatów pod tablicą byłych Koszar Centralnej Szkoły Straży Granicznej II RP. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Złożenie kwiatów pod tablicą byłych Koszar Centralnej Szkoły Straży Granicznej II RP. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
 • Złożenie kwiatów pod tablicą byłych Koszar Centralnej Szkoły Straży Granicznej II RP. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
  Złożenie kwiatów pod tablicą byłych Koszar Centralnej Szkoły Straży Granicznej II RP. Fot. dr Ksawery Jasiak (IPN)
do góry